Nagrody

Nagroda 15/16

Laureatką tegorocznej Nagrody Stowarzyszenia Unia Absolwentów dla Najlepszego Drugoklasisty jest Magdalena Rak z klasy 2a.

Magdalena Rak jest zeszłoroczną finalistką oraz tegoroczną laureatką Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki, organizowanej przez Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ponadto uzyskała wysoką średnią ocen oraz prawie stuprocentową frekwencję.

Zgodnie z regulaminem przyznawania nagrody uzyskała 280pkt. i tym sposobem zdobyła wyróżnienie.

Ranking:
1. Magdalena Rak (kl. 2a) - 280 pkt.
2. Arkadiusz Kuś (kl. 2d) - 260 pkt.
3. Lidia Lappo (kl. 2g) - 250 pkt.

Nagrodę wręczyła Prezes Stowarzyszenia - Pani Anna Suszyna.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

NAGRODY DLA NAJLEPSZEGO UCZNIA KLAS DRUGICH

Stowarzyszenie Unia Absolwentów postanowiło ufundować Nagrodę dla najlepszego ucznia klas drugich. Nagroda zostanie przyznana na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej podjętej w czasie klasyfikacji końcoworocznej, po spełnieniu przez kandydata wymaganych przez regulamin kryteriów.

Regulamin przyznawania nagrody.