Zarząd

 

Stowarzyszenie UNIA ABSOLWENTÓW jest działającą  na rzecz III Liceum Ogólnokształcącego organizacją pozarządową, zrzeszającą osoby fizyczne identyfikujące się z jego misją.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
Zarząd, wybierany przez Walne Zebranie, kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
Komisja Rewizyjna jest władzą powoływaną przez Walne Zebranie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

W skład zarządu wchodzą:
- Anna Suszyna (prezes),
- Maciej Kuczyński (wiceprezes),
- Grzegorz Lech (członek zarządu),
- Hubert Świątek (członek zarządu).