"Unia Absolwentów" KRS 0000323270

Spotkanie

Szanowni Państwo,
Spotkanie członków SUA odbędzie się 15 września (piątek) o godzinie 18:00  w III LO.

Prosimy o przybycie, ponieważ spotkanie będzie dotyczyło planowanych zmian w SUA oraz harmonogramu pracy i zadań na rok 2017/2018.

Zarząd SUA